Blog

Sigorta Kariyeri Blog
is-arama-izni

İhbar Süresi Nedir? İhbar Süresinde İş Arama İzni Nedir?

Bir çalışan olarak bazı haklarınızdan ya da bir işveren olarak bazı yükümlülüklerinizden haberiniz yok mu? İş sözleşmesi sürecinde taraflardan çalışan olarak bazı haklarını kullanmak ya da işveren olarak çalışanına bazı haklar tanımak zorunda olduğundan haberin vardır. Çok da varlığından haberdar olunmayan bir konu var ki o da  ihbar süresi ve iş arama izni. Bu süreçlerde neyin ne olduğunu daha iyi anlamak için bazı desteklere ihtiyacınız olabilir işte bu konuda sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

İhbar Süresi Nedir?

İhbar süresi, çalışanın işi bırakmak istemesi ya da işverenin çıkarması gibi durumlarda iki tarafında mağdur olmaması için karşı tarafa vermesi gereken süreyi temsil eder. İşveren ve çalışan arasında oluşturulan iş sözleşmesinin bitirilmesi durumunda başlayan bu süre belirsiz değil, çalışanın çalışma süresiyle belirlenir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre

İş sözleşmeleri;

 •  İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak
  iki hafta sonra,
 •  İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
  yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 •  İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
  yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 •  İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
  sonra,
  Feshedilmiş sayılır.
  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
  Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek
  zorundadır.

İş Arama İzni Nedir?

İş arama izni, ihbar süresinde kullanılmakla beraber işveren tarafından çalışana verilmesi gereken bir haktır. Yani işten çıkmayı düşündüğünüz anda işvereninize bunu bildirdiğinizde ihbar süresine girersiniz ve bu süre içerisinde günlük olarak en az iki saat olmak koşuluyla (fazlasını işveren ve çalışan kararlaştırabilir) kendinize yeni bir iş arayabilirsiniz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesine göre

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş
arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin
süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu
kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden
evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

Toplu İş Arama İzni Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesine göre çalışan dilerse günlük en az iki saat olan iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Bu durumu işverenine bildirdiği takdirde sorun yaşamayacaktır. Günde iki saatin az geleceğini düşündüğünüzde bu süreleri birleştirerek bu hakkınızı kullanabilirsiniz.

İş Arama İzni Hakkımı İşverenim Vermezse?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesine göre İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye
ödenir.

İş Arama İzni Vermeyenlerin Cezası Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesine göre İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma
karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

İhbar süresi ve iş arama izni kuralları çalışanın ve işverenin haklarının korunması ayrıca çalışanın iş, işverenin de çalışan bulması için yani iki tarafında mağdur olmaması adına oluşturulmuş kurallardır.

 

Sigorta sektöründe evine yakın iş ilanları arıyorsan Sigorta İK senin için hazırlandı. İş ilanlarımızı takipte kal.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir